تماس با جم بخر

ساعت کاری فروشگاه 10 الی 23

  ادرس فروشگاه

   اصفهان منطقه هوائی شهیدبابایی خیابان اصلی، پلاک: 1261.0، ساختمان بلوک 402، طبقه: چهارم، واحد: شرقی

  تلفن تماس

  09134242431

  09162665667

  03135772640

  شبکه های اجتماعی